Genom utbildning, omvårdnad och hälsovård arbetar vi både förebyggande och direkt för att hjälpa barn. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Insamlingsstiftelsen Gatubarn

är en partipolitisk och religiöst obunden biståndsorganisation som verkat sedan 1993 för att ge utbildning, mat, hälsovård och omsorg till barn som lever i utsatthet och fattigdom.
Vi jobbar för alla barns rättigheter och vårt arbete sker i nära samarbete med barnen, deras familjer och personal på plats.
Vi arbetar med 90-konto vilket gör att hela vår verksamhet bygger på frivilliga bidrag och gåvor. Utan dessa bidrag skulle det vara omöjligt för oss att upprätthålla vårt stöd och åtagande.
Ditt bidrag är därför av stor betydelse för barnen.

 
 
DSC_0042.jpg

Det går inte att blunda…

" Jag har följt insamlingsstiftelsen gatubarns arbete i många år. Tidigare var jag engagerad som fadder åt en pojke i Bolivia, nu är jag projektfadder i Kelibia. 2016 besökte jag Tunisien och barnhemmet som jag stödjer och har man en gång sett vilket öde som väntar utan vår hjälp, då kan man inte längre blunda…"

— Britt Svensson

 
blue.jpg
 

Vårt uppdrag

Stiftelsens syfte är att bedriva välgörande ändamål till förmån för gatubarn i världen. Stiftelsen stödjer och samarbetar även med andra nationella och internationella organisationer för att, därigenom utbyta erfarenheter som främjar stiftelsen syfte.

 

Vår Styrelse

Styrelsen ansvarar för att säkerställa att organisationen bedrivs i enlighet med stiftelsen värderingar och vision.
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

PIC-WOMAN.png

Irene Quiding, Ordförande
irene@stiftelsengatubarn.se
tel: 0737-044683

PIC-WOMAN.png

Lahja Halonen, Kassör
ekonomi@stiftelsengatubarn.se

 
PIC-WOMAN.png

Louise Johansson, Ledamot
louise@stiftelsengatubarn.se

PIC-WOMAN.png

Britt Dagobert, Ledamot
Britt@stiftelsengatubarn.se

pic.man.png

Revisor: Lars Magnus Frisk, Grant Thornton

 Stadgar

 1. Stiftelsens namn ska vara Stiftelse Gatubarn

 2. Stiftelsens säte skall ligga i Göteborg

 3. Stiftelsens syfte är att bedriva välgörande ändamål till förmån för gatubarn i världen. Stiftelse ska också stöda och samarbeta med aqbdra nationella och internationella organisationer för att därigenom utbyta erfarenheter som främjar stiftiftelsens syfte.

 4. Stiftelsen finansieras av allmänhetens gåvor och via huvudsakligen telefoninsamlingar.

 5. Styrelsen handhar den dagliga ledningen av verksamheten. Det är också styrelsen som utser övriga representanter för stiftelsen. Stiftelsens styrelse skall bestå av udda antal ledamöter, minst 3 och högst 7.
  Skulle styrelseledamot uteslutas eller utträda stiftelsen med omedelbar verkan, skall han vara skild från samtliga uppdrag som har med stiftelse Gatubarn att göra.

 6. Firmatecknare för stiftelse Gatubarn skall vara ordföranden och kassören.

 7. Stiftelsens räkenskaper ska föras enligt vedertagna bokföringsprinciper. Räkenskaper avslutas per kalenderår. De skall sedan jämte protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om stiftelsens förvaltning lämnas utsedd revisor senast 20/1.

 8. Räkenskaperna skall granskas av minst en revisor för vilken det skall finnas minst en suppleant.

 9. Ändringar av stiftelsens stadgar sker genom beslut på ordinarie eller extra styrelsemöte. För beslutet krävs kvalificerad majoritet det vill säga 2/3 av styrelseledamöterna måste rösta för en ändring av stadgarna. Samma princip gäller för upplösning av stiftelsen.

  Vid upplösning skall tillgängliga medel överlämnas till RÄDDA BARNEN.

 10. Dessa stadgar gäller från med det konstituerande sammanträdet den 30 november 1993.