Vårt uppdrag

Stiftelsens syfte är att bedriva välgörande ändamål till förmån för gatubarn i världen. Stiftelsen stödjer och samarbetar även med andra nationella och internationella organisationer för att, därigenom utbyta erfarenheter som främjar stiftelsen syfte.

 
 

Vår Styrelse

Styrelsen ansvarar för att säkerställa att organisationen bedrivs i enlighet med stiftelsen värderingar och vision.
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

PIC-WOMAN.png

Irene Quiding, Ordförande
irene@stiftelsengatubarn.se
tel: 0737-044683

PIC-WOMAN.png

Lahja Halonen, Kassör
ekonomi@stiftelsengatubarn.se

 
PIC-WOMAN.png

Louise Johansson, Ledamot
louise@stiftelsengatubarn.se

PIC-WOMAN.png

Britt Dagobert, Ledamot
Britt@stiftelsengatubarn.se

pic.man.png

Revisor: Lars Magnus Frisk, Grant Thornton