24537823-DBq79.jpg

Tunisien

Barnhemmet i Kelibia

Vi har ett samarbete med barnhemmet i Kelibia Tunisien sedan 2012. Föreningen som driver barnhemmet är partipolitiskt och religiöst obunden. På barnhemmet bor det föräldralösa barn i åldrarna 0-2. Där får de den bästa omvårdnaden dygnet runt, av underbar personal i hemmiljö.
Barnhemmet är behjälplig med återförening av de biologiska föräldrarna i första hand, i annat fall blir barnen adopterade eller får fosterfamilj.

 

Fritidsverksamhet Club Olivia

Extraskolan heter Club Olivia,  för barn från extremt fattiga förhållanden, de får läxhjälp och stödundervisning samt råd om hälsa och hygien, möjlighet att leka, spela spel och prova på olika fritidsaktiviteter. Det serveras näringsriktig kost frukost lunch samt mellanmål dagligen.
Med extraskolan vill vi förhindra att barnen hänger på gatan  under dagen eller efter skolan, där de riskerar att bli indragna i kriminalitet och prostitution.
Projektet är ett komplement till den bristfälliga kommunala skolan. Det syftar inte bara till att ge dem stöd att fullfölja sin skolgång, utan också till att ge barnen bättre självförtroende, hopp inför framtiden och förbereda dem att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare.

 
fritids-fattiga-tunisien.jpg
 

Ungdomsprojekt Club Philip

På Club Philip i Kelibia, träffas utsatta pojkar och flickor mellan 12 och 18 år, och får stöd med sina studier. De får även undervisning i engelska och data. Gruppen deltar i utvecklande kurser som handlar om hälsa och motion, hygien och tandvård, mänskliga rättigheter, jämställdhet samt sex och samlevnad. De får också göra studiebesök. Syftet med projektet är att göra ungdomarna samhällsorienterade och få kunskap som skolan inte kan erbjuda.

 
club+philip+%282%29+%281%29.jpg
 

Vi behöver din hjälp!