Så används pengarna

Organisationerna som vi stödjer fördelar själva pengarna utifrån deras behov och utifrån vad de ansökt om att pengarna ska gå till. Kraven är att pengarna ska gå till att hjälpa barn från gatan och att arbeta förebyggande för att att barn inte ska hamna på gatan. Pengarna ska räcka till så många barn som möjligt och alla barn i organisationen ska ha samma rätt. De primära behoven är mat, hygien, omsorg och utbildning. En trygg miljö för barnen att utvecklas och växa i.

Så här kan fördelningen av pengar se ut