Våra projekt

Sen vi startade 1993 har vårt mål alltid varit att i första hand upprätta långsiktiga samarbeten med verksamheter som i sin tur arbetar långsiktigt. Verksamheter som vars fokus ligger i att rädda barn från gatan, men också att ge dem verktyg för att skapa sig en ljus framtid. Utbildning är vårt främsta vapen mot fattigdom och kanske det enda sättet att rent konkret hjälpa barn ifrån gatan.

Tunisien och Brasiliens skolsystem skiljer sig inte åt särskilt mycket. Den kommunala skolan är öppen 4 timmar om dagen, antingen har man studietid på förmiddagen eller eftermiddagen. De barn vars föräldrar har råd, får privat undervisning resten utav dagen. Barn som inte har den förutsättning hamnar ofta på gatan.

Utbildningen som ges är viktig i sig, men även att barnen kommer in i en trygg och utvecklande miljö och får ett lagat mål mat är helt och hållet avgörande för barnets framtid. Utbildning har alltså en stor betydelse för samhällets utveckling och även om skolgång är långt ifrån en självklarhet för många så är det en mänsklig rättighet för pojkar och flickor att få utbildning.

Utbildning är nyckeln till jämställdhet. Utbildade flickor kommer i större utsträckning att arbeta och kunna försörja sig själva. Vilket resulterar i att kvinnan inte längre är beroende av mannen.

Din hjälp är alltså lika viktig för samhället och landet som den är för det enskilda barnet och barnets familj.

 

BRASILIEN

I Brasilien stödjer vi organisationen Abrigo Rainha Silvia. Abrigo är beläget i Itaburai som ligger i utkanten av Rio. Vi stödjer Abrigos barnverksamhet Creche Isabel, en förskola med barn vars mammor bor på verksamhetens mödrarhem och även fattiga barn i närområdet.

TUNISIeN

Sen 2012 har vi stöttat föreningen "Mor och barn" i Kelibia, Tunisien. Där stödjer vi tre verksamheter för barn; Ett barnhem för övergivna bebisar, Club Olivia en extraskola/fritdshem och Club Philip läxhjälp för ungdomar.