Våra stödprojekt

 
 

om gatubarn

2015 fanns det uppskattningsvis omkring 120 miljoner barn som lever på gatan runtom  i världen.  Endast en liten del av barnen som lever på gatan går i skolan.
De som påbörjar en utbildning slutar vanligtvis efter någa år eftersom de dels inte har råd att betala skolavigft, skolmaterial och skoluniform, men främst för att de inte har någon som kan hjälpa dem med skolarbeten och läxläsning. De barn, vars föräldrar lever, är ofta analfabeter och har själva inte gått i skolan och kan där med inte hjälpa sina barn. 

Den främsta orsaken till att gatubarn inte går i skolan är dock att de i tidig ålder tvingas börja arbeta för att försörja sig själva och sin familj. Eftersom så många inte utbildar sig blir det otroligt svårt för barnen att finna ett arbete utanför det hårda livet på gatan. Varje barn har en personlig historia till gatan som inte kan generaliseras men ofta är de tyvärr offer för missbruk, fattigdom, krig och sargade familjeförhållanden. Detta vill vi ändra på!

Vi gör det möjligt för barn i Brasilien och Tunisien att gå i skolan. Vi jobbar med långsiktigt stöd för barnen där utbildning, mat och hälsovård är de viktigaste byggstenarna. 

Vår vision är att alla barn ska få samma förutsättningar i livet, rätt till utbildning och hopp om en ljus framtid.

Hälsan hos barn som växer upp på gatan är mycket bristfällig. De har inte tillgång till sanitära faciliteter. På grund av sin bristande hygien är gatubarn också utsatta för olika sjukdomar. Deras hälsa är ofta oroande och utan en familj som tar hand om dem, måste barnen ta hand om sig själva.
Vi på Stiftelsen Gatubarn vill ge långsiktigt stöd för alla barn och stödet går även till hälsovård och tandläkarvård vilket gör stor skillnad för barnen som tidigare levt i svåra förhållanden.