Historia

Genom åren har vi hjälpt utsatta barn världen över. Vi har alltid satsat på långvariga samarbeten och verksamheter där vi kan följa barnen och deras utveckling och framgång. Utöver dessa samarbeten har vi även hjälpt till med akut hjälp till katastrofdrabbade länder och insatser för direkt överlevnad. Nedan kan du läsa om alla våra samarbeten vi haft sen vi startade vår stiftelse.

Tia Persilla
1998-2017 Gav vi stöd åt organisationen Escolinha Tia Percília, Rio de Janero  har drivit en fritidsverksamhet i en av stadens många favelor(kåkstäder). 
 Det övergripande målet med fritidsverksamheten var att ge barn och ungdomar i favelorna Babilônia och Chapéu Mangueira, stöd och kvalitativ utbildning som ett komplement till den bristfälliga utbildningen som de får på de kommunala skolorna. På så vis förbättra barnens möjligheter att växa upp till ansvarsfulla och delaktiga medborgare.
Ny styrelse  på Tia Percília med annan inriktning tillsattes och och därmed beslutade vi att avsluta stödet 2017.

Tibet
2016-2018
Under tre år hjälpte vi fem barn med skolgång på Phendeling Welfare Committee in Nepal . En ickepolitisk humanitär organisation som grundades 1997 av Rinpoche Lakha Lama. Målet för organisationen är att hjälpa fattiga tibetanska flyktingar.

Zambia
2015-2016 projektstöd till föreningen Zambias barn. De arbetar för att barn skall få en tryggare uppväxt och omvårdnad. De är verksamma i  norra Zambia med fokus kring byarna Kanyenda och Mpongwe. Stiftelsen har också gett stöd till ett getprojektet som leder till att både barn och vuxna får näring av getternas mjölk. 

Katastrofinsatser 2016
Katastrof insamling till Haiti då orkanen Matthew drog in med våldsam kraft med enorm förödelse. Efter jordbävningen i Nepal gjordes en katastrofinsamling för att hjälpa till med återuppbyggnad. Stöd har också lämnats i förmån för Syriens barn på flykt. De insamlade medlen sändes via UNICEF för att stödja deras arbete på plats i de drabbade länderna. 

Tanzania
Ett tillfälligt stöd  har givits till grundskolebarn för hjälp med  inköp av skoluniformer och skolmaterial, samt hjälpt med bygge av skola. 

Kongo
Stöd till organisationen New Hope i Demokratiska Republiken Kongo. Med hjälp av detta bidrag har grunden lagts till ett barnhem för gatubarn och föräldralösa barn i byn Luvungi. Barnhemmet fick namnet City of Hope.

Katastrofinsatser 2013
Stöd till Barnmissionen för att stödja återuppbyggnaden av skolor efter tyfonen i Filippinerna och via Unicef bidrog vi med stöd till katastrofhjälp i Syrien.

Tunisien
2011-2013

Projektstöd tilldelades barnhemmet Dar Sebil i Tunis, Tunisien. Ett hem för övergivna bebisar 0 till 2 år. Barnhemmet får nu stöd från annat håll.

Bolivia
1995- 2010.
1995 invigde man en förskola och grundskola för 130 barn.
År 2000 påbörjades ytterligare ett projekt med fritidsverksamhet för 50 barn i stadsdelen Oro Negro i El Alto utanför La Paz.
Samarbetet avslutades 2010 och verksamheterna från stöd från andra organisationer.

Ryssland
2001 - 2002 Stöd till barnhemmet Nevskaja Dubrovka utanför St Petersburg. Samtliga 90 barn på barnhemmet, fick sina akuta behov av vinterskor, kläder och sängkläder tillgodosedda.
Stödet avbröts 2002 pga. brist på kontakter i landet för att organisera hjälpen på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Vårt engagemang medförde dock att myndigheterna fortsatte att ge stöd till barnhemmet.

Iran
1995 - 1997 gav vi stöd till Iranska Flyktingrådets projekt att hjälpa kurdiska barn och kvinnor under deras flykt från Iran till Turkiet. Insamlingsstiftelsen Gatubarn bidrog med medel till mat, kläder, skolutbildning och medicin.

Baltikum
1999  - 2000
hjälpte vi Baltikumhjälpen med bidrag till transportkostnader för hjälpsändningar till Baltikum.

EL Salvador
2001 gav vi bidrag till Salvadoranska Föreningen för att hjälpa till med återuppbyggnad efter de skador som uppstod vid jordbävningen i El Salvador.

Bangladesh
1993-2000 Stöd  till den nationella organisationen BISWO  för ett skolprojekt på landsbygden i norra Bangladesh. Förutom att bygga fyra skolor och bekosta undervisning för ca 400 barn, hjälpte vi till att bygga vägar och brunnar med rent vatten till människorna i regionen. Eftersom området drabbades av översvämningar hjälpte vi också till att bygga upp det som förstörts. Läkarvård och mat var en viktig del av verksamheten, liksom utbildning i hälsovård till föräldrar. Från och med år 2001 har de nationella frivilligorganisationerna själva kunnat ta över den verksamhet vi påbörjade och driver nu verksamheten med egna medel. Detta kunde ske genom det kreditprogram som infördes, vilket vi betraktar som en mycket positiv lösning.