GDPR

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och för att skicka nyhetsbrev och annan information till dig. De personuppgifter vi samlar in är i första hand de som du själv uppger till oss (som adress, mobilnummer etc.) när du registrerar dig som givare eller skänker en gåva via någon av våra kanaler. Har vi fått uppgifterna om dig från någon annan berättar vi varifrån vi fått dem vid vår första kontakt med dig, vilket bland annat skulle kunna vara ett offentligt register så som SPAR.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra förutom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Tredje part kan vara företag som utvecklar vår databas, trycker vårt kommunikationsmaterial eller på annat sätt är viktiga för vår organisation.

Du har givetvis alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan alltid säga nej till direktmarknadskommunikation från oss.

Vill du ha mer detaljerad information om vårt register eller uppgifter kring ditt medlemskap kan du kontakta oss via mail info@stiftelsengatubarn.se, telefon 031-154250 eller i kontaktformuläret här på vår hemsida