70589762-7ceYB.jpg

Brasilien

Verksamhet

Under 2012 inledde Insamlingsstiftelsen Gatubarn ett samarbete med Associação Abrigo Rainha Sílvia i Itaboraí, som ligger några mil utanför Rio de Janeiro i Brasilien. Vi stödjer förskolan och ungdomsverksamheten på Abrigo.
Organisationen startades 1989 och driver ett mödrahem för unga och hemlösa kvinnor som har blivit gravida. Verksamheten syftar till att stödja barnen och deras mammor.

Besök gärna Abrigos hemsida www.abrigo-rio.org

 

Förskolan Creche Isabel

Creche Isabel heter förskolan och har plats för 30 barn i åldern 2-6 år. De får god förberedelse inför skolstarten under ledning av personal som har utbildning i pedagogik.
 Creche Isabel är öppet för barnen till de mammor som bor på hemmet så att de kan utbilda sig, men även för barn till kvinnor som har ett eget boende utanför hemmet. Förskolan gör det möjligt för unga mammor att arbeta eller gå i skola.
Läs mer om Associação Abrigo Rainha Sílvia på deras hemsida!

 
72691099-N1kZ7.jpg
 

Framtidsbarnen Meninos do futuro

Projektet riktar sig till pojkar och flickor i åldrarna 13-18. Målet är samhällsinkludering och ungdomarna träffas varje vecka för studier, diskussioner och får möjligheten att lyssna på föredrag från inbjudna talare. Föredragen handlar om politik, rasism, homofobi, miljö, jämställdhet och många andra samhällsfrågor. Föredragen tar även upp våld i hemmet, föräldrars missbruk samt övergrepp. 

Gruppen gör studiebesök och utflykter till olika institutioner, museer och teatrar. I gruppen diskuterar de våld mot kvinnor, övergivna kvinnor som misshandlas och utsätts för övergrepp med män som förövare. Gruppen arbetar i förebyggande syfte för att motverka dessa övergrepp. Ungdomarna har blivit förebilder för grannar och skolkamrater. De har blivit engagerade samhällsmedborgare som kräver förändringar i samhället.  

 
12419340_684673738354640_2442327021678793695_o.jpg
 

Vi behöver din hjälp!