Gatubarntunisien8

Brasilien

verksamheten


Vi har inlett ett samarbete 2012 med Associação Abrigo Rainha Sílvia i Itaboraí, några mil utanför Rio de Janeiro, Brasilien. Vi stödjer förskolan och ungdomsverksamheten på Abrigo.
Organisationen startades 1989 och driver ett mödrahem för unga och hemlösa kvinnor som har blivit gravida. Verksamheten syftar till att stödja barnen och deras mammor.

förskolan creche isabel


Creche Isabel heter förskolan och har plats för 30 barn i åldern 2-6 år. De får god förberedelse inför skolstarten under ledning av personal som har utbildning i pedagogik.
 Creche Isabel är öppet för barnen till de mammor som bor på hemmet så att de kan utbilda sig, men även för barn till kvinnor som har ett eget boende utanför hemmet. Förskolan gör det möjligt för unga mammor att arbeta eller gå i skola.
  Läs mer om Associação Abrigo Rainha Sílvia här!

 

Framtidspojkarna/flickorna Meninos do Futuro


Projektet riktar sig till pojkar och flickor i åldrarna 13-18. Målet är samhällsinkludering och ungdomarna träffas varje vecka för studier, diskussioner och får möjligheten att lyssna på föredrag från inbjudna talare. Föredragen handlar om politik, rasism, homofobi, miljö, jämställdhet och många andra samhällsfrågor. Föredragen tar även upp våld i hemmet, föräldrars missbruk samt övergrepp.
Gruppen gör studiebesök och utflykter till olika institutioner, museer och teater.
 I gruppen diskuterar de våld mot kvinnor, övergivna kvinnor som misshandlas och utsätts för övergrepp med män som förövare. Gruppen arbetar i förebyggande syfte för att motverka dessa övergrepp.
 Ungdomarna har blivit förebilder för grannar och skolkamrater. De har blivit engagerade samhällsmedborgare som kräver förändringar i samhället.  
 

Senste händelserna

Följ gärna Abrigo på Facebook för fler nyheter.

Marina på Abrigos förskola! 
Marina är ett och ett halvt år gam

mal och dotter till Taís. Taís har fyra barn och Marina således tre syskon. Taís kom till Abrigo i början av förra året. Marina var då inte mer än ett halvår gammal. Hennes äldste bror Yuri var sju år, syskonen Isaias och Andressa två respektive sex år gamla. Taís kom till Abrigo efter att ha flytt från en mycket våldsam man, pappan till de fyra barnen. Mannen var involverad inom knarkhandeln och var själv i ett djupt kokainberoende. För ett par månader sedan började Marina på Abrigos förskola, Creche Isabel. Vanligtvis tar Creche Isabel bara emot barn över två år, men för att möjliggöra för Taís att studera under dagarna får Marina gå i förskolan. Marina är en bestämd liten flicka som vill göra det mesta själv. Vare sig det handlar om lekstunder i lekparken eller aktiviteter i klassrummet. Där sitter hon lugnt på sin plats och tittar uppmärksamt på sin omgivning. Om ett år är Taís färdig med sin skolutbildning och en grundläggande utbildning som elektriker. Hennes chanser är då mycket större att få ett arbete och en möjlighet att försörja sina barn. Marina kan fortsätta gå i förskolan tills hon fyller sex år och får på så sätt tillbringa sina första år i en trygg miljö, långt ifrån våld och misär. I samtliga fall innebär en förskoleplats vid Creche Isabel att en ensamstående mamma från Itaboraís kåkstäder kan studera eller arbeta och på så sätt skapa en bättre situation och framtid för sig själva och sina barn.  

Creche Isabel är fortsatt fullbelagt, med nära 30 barn i kö. Bristen på förskoleplatser och skolplatser i kommunen är enorm och mycket bekymrande. Genom Creche Isabel och övrig verksamhet på Abrigo kan vi något lindra de bristerna. Tack för att ni är med oss i vårt arbete!

Kalle Larsson
Abrigo Rainha Sílvia

Den 26:e juli är det mor- och farföräldrarnasdag enligt den Brasilianska kalendern, som är fylld av högtider och helgondagar. Detta blev ett fint tillfälle att tillsammans med barnen visa vår uppskattning till de kvinnor som med små marginaler försöker hålla ihop sina familjer.

Festa Junina på Abrigo Rainha Sílvia och Creche Isabel

Festa Junina, eller Johannesfest, infaller under början av den brasilianska vintern. I stora delar av Brasilien är det ju inte mycket till vinter att tala om för oss luttrade svenskar, men vinter behöver ju inte bara betyda snö, kyla, mörker eller slask, utan också ett mildare och annorlunda klimat. Detta påverkar ju inte minst jordbruket. Festa Junina är därför också en skördefest. Därför är det vanligt med utklädnader där man föreställer lantbrukare, i en något exotisk variant ska väl tilläggas.


På Abrigo firades Festa Junina första lördagen i juli. Eleverna vid förskolan Creche Isabel stod i centrum, speciellt inbjudna var deras anhöriga. Totalt deltog ca 200 personer i  festligheterna som förutom en dansuppvisning av barnen bjöd på traditionell mat och sötsaker, fiskdamm och enklare försäljning.

Alla intäkter gick till den utflykt som planeras för barn och föräldrar i förskolan. Ett av målen med dessa aktiviteter är givetvis också att stärka familjekänslan, och på så sätt hemsituationen. Abrigos Festa Junina har blivit en tradition och antalet besökare har ökat rejält. Det är en viktig dag för barn och föräldrar vid förskolan Creche Isabel och en tradition som vi vårdar ömt.  

 

Marceles döttrar Gabriella och Vitoria går i vår förskola, Creche Isabel. De är två charmiga två-åringar som ofta och gärna visar sina små tänder. De är lika varandra till utseendet men medan Vitoria är nyfiken och framåt är Gabriella betydligt mer tillbakadragen. Marceles tvillingdöttrar är hennes stora stolthet. Hon talar om sin dröm att få se dem växa upp och bli stora. Och att få ge Vitoria och Gabriela en barndom. Något hon själv aldrig fick.
- ”De ska få fira sina födelsedagar. Det har jag aldrig gjort”.

Marcele pratar gärna, om livet som varit och om drömmar om framtiden. Och hon berättar ofta historier från sitt liv på gatan. Det är ofta anekdoter med många skratt, rövarhistorier i ordagrann bemärkelse. Men även om Marcele berättar om det som i många år var hennes vardag med ett nostalgiskt skratt är det tydligt att hon nu anser sig vara på en bättre plats, på väg mot en tryggare framtid, långt från gatans liv av droger, våld och kalla nätter under viadukter. På Abrigo har Marcele lärt sig läsa, skriva och räkna, och planerar nu för sin framtid i ett eget hus.

Marcele delar gärna med sig av sin största insikt:
- ”Jag vet att deras framtid hänger på mig och att jag mår bra”.

Tack vare Stiftelsen Gatubarns stöd får barn till ensamstående mammor gå i vår förskola så att deras mammor kan studera eller arbeta. Tack  för att ni hjälper oss att hjälpa Marcele att se till att Gabriella och Vitoria får en trygg uppväxt, långt från gatans våld och misär!