minnesblad

I stället för blommor.. Hedra minnet av en kär person som gått bort med ett vackert minnesblad, som också innebär ett bidrag till att fler barn i världen får en framtid att tro på.

 

Beställning av minnesblad:

  • Fyll i namn och adress på begravningsbyrå eller till den person som du önskar att vi skall sända minnesbladet till.