Gatubarntunisien8

Historik

Biståndsorganisationen Insamlingsstiftelsen Gatubarn är en partipolitsikt och religiöst obunden stiftelse som startades 1993. Stiftelsen syfte är att hjälpa gatubarn med långsiktigt stöd. 

tia persillia

Från 1998 till 2017 har vi givit stöd åt organisationen Escolinha Tia Percília, Rio de Janero  har drivit en fritidsverksamhet i en av stadens många favelor (kåkstäder). 
Escolinha Tia Percilia
 Det övergripande målet med fritidsverksamheten var att erbjuda barn och ungdomar i favelorna Babilônia och Chapéu Mangueira, stöd och kvalitativ utbildning som ett komplement till den bristfälliga utbildningen som de får på de kommunala skolorna, och på så vis förbättra barnens möjligheter att växa upp till ansvarsfulla och delaktiga medborgare. Ny styrelse  på Tia Persilia med annan inriktning tillsattes och och därmed beslutade vi att avsluta stödet 2017.

Tibet

Under tre år hjälpte vi fem barn med skolgång på Phendeling Welfare Committee in Nepal  en icke-politisk humanitär organisation som grundades 1997 av Rinpoche Lakha Lama. Målet för organisationen är att hjälpa fattiga tibetanska flyktingar.

 

Zambia

2015-2016
Insamlingsstiftelsen Gatubarn har givit projektstöd till föreningen Zambias barn. De arbetar för att barn skall få en tryggare uppväxt och omvårdnad. De är verksamma i  norra Zambia med fokus kring byarna Kanyenda och Mpongwe. Stiftelsen har också gett stöd till ett getprojektet som leder till att både barn och vuxna får näring av getternas mjölk. 

haiti, nepal och syrien

Katastrof insamling till Haiti då orkanen Matthew drog in med våldsam kraft med enorm förödelse. Efter jordbävningen i Nepal gjordes en katastrofinsamling för att hjälpa till med återuppbyggnad. Stöd har också lämnats i förmån för Syriens barn på flykt. De insamlade medlen sändes via UNICEF för att stödja deras arbete på plats i de drabbade länderna. 

tanzania

 Ett tillfälligt stöd  har givts till barn i grundskolan  för hjälp med  inköp av skoluniformer och skolmateriaI, samt hjälpt med byggande av skola. 

kongo

Insamlingsstiftelsen Gatubarn har bidragit med stöd till organisationen New Hope i Demokratiska Republiken Kongo. Med hjälp av detta bidrag har grunden lagts till ett barnhem för gatubarn och föräldralösa barn i byn Luvungi. Barnhemmet fick namnet City of Hope.

filippinerna och syrien

Stöd till Barnmissionen för att stödja återuppbyggnaden av skolor efter tyfonen i Filippinerna och via Unicef bidrog vi med stöd till katastrofhjälp i Syrien.

sebil - tunisien

Projektstöd tilldelades barnhemmet Sebil i Tunis, Tunisien,  ett hem för övergivna bebisar 0 till 2 år, barnhemmet får nu stöd från annat håll.

bolivia

Stöd till projektet i Bolivia 1995 till 2010.

1996 invigde man en förskola och grundskola för 130 barn.
År 2000 påbörjades ytterligare ett projekt med fritidsverksamhet för 50 barn i stadsdelen Oro Negro i El Alto utanför La Paz.
Från och med år 2005 fanns även en fyraårig gymnasieutbildning vid vår skola och år 2006 gick 557 barn i skolan som omfattar förskola, grundskola och gymnasium.
Stöd för eftergymnasial utbildning gavs år 2008 till 31 elever.
Vår fritidsverksamhet i Oro Negro omfattade 73 barn. 
Nya organisationer tog över verksamheten.

 Samarbetet avslutades 2010.

ryssland

Under 2001 - 2002 gav vi stöd till barnhemmet Nevskaja Dubrovka utanför St Petersburg. De 90 barnen på barnhemmet, fick sina akuta behov av vinterskor, kläder och sängkläder tillgodosedda. Stödet avbröts 2002 eftersom vi inte hade tillräckligt bra kontakter för att organisera hjälpen på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Vårt engagemang medförde dock att myndigheterna fortsatte att ge stöd till barnhemmet.

baltikum, iran och el salvador

1995 - 1997 gav vi stöd till Iranska Flyktingrådets projekt att hjälpa kurdiska barn och kvinnor under deras flykt från Iran till Turkiet. Insamlingsstiftelsen Gatubarn bidrog med medel till mat, kläder, skolutbildning och medicin.

1999  - 2000 hjälpte vi Baltikumhjälpen med bidrag till transportkostnader för hjälpsändningar till Baltikum.

År 2001 gav vi bidrag till Salvadoranska Föreningen för att hjälpa till med återuppbyggnad efter de skador som uppstod vid jordbävningen i El Salvador.

bangladesh


Stöd  till den nationella organisationen BISWO  från 1993 - 2000 för ett skolprojekt på landsbygden i norra Bangladesh. Förutom att bygga fyra skolor och bekosta undervisning för ca 400 barn, hjälpte vi till att bygga vägar och brunnar med rent vatten till människorna i regionen. Eftersom området drabbades av översvämningar hjälpte vi också till att bygga upp det som förstörts. Även läkarvård och mat var naturligtvis en viktig del av verksamheten, liksom utbildning i hälsovård till föräldrar. Från och med år 2001 har de nationella frivilligorganisationerna själva kunnat ta över den verksamhet vi påbörjade och driver nu verksamheten med egna medel. Detta kunde ske genom det kreditprogram som infördes, vilket vi betraktar som en mycket positiv lösning.