Gatubarntunisien8

90-konto

Vad är ett 90-konto?

Det är ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot.
90-konton får användas för insamlingar bland allmänheten av stiftelser och ideella föreningar som Svensk Insamlingskontroll godkänt.

 

90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.